Главная » 2014 » Июнь » 22 » Оформлення звіту по практиці
20:03
Оформлення звіту по практиці
Яким чином краще та правильніше оформити практичну роботу?

Відповідно до вимог ГОСТу, обсяг звіту по практиці не повинен перевищувати 35-45 сторінок друкованого тексту. Всі сторінки, окрім титульної сторінки і додатків мають бути пронумеровані.

Інформаційні блоки повинні бути представлені в наступному порядку:

Титульний аркуш
Зміст
Введення
Розділи та підрозділи
Висновок
Список літератури
Додаток

На титульному аркуші студент повинен вказати найменування вузу, в якому він навчається. Вид практичної роботи і тему, а також власні ініціали та ініціали викладача, який буде оцінювати звіт. Внизу сторінки також потрібно буде вказати місто та рік.

Далі слід вказати зміст звіту. У ньому зазначаються інформаційні блоки в тому порядку, в якому вони будуть викладені у роботі.

Потім можна приступати до оформлення вступу (введення). Загальний обсяг вступу не повинен перевищувати 2-3 сторінок. У вступі обов'язково слід вказати мету і завдання написання звіту, а також актуальність досліджуваної теми.

Після оформлення введення можна почати оформлення розділів. Всього їх може бути 3-4. У кожному розділі повинні бути підрозділи. Як правило, перший розділ містить в собі теоретичні аспекти досліджуваної теми. Інші розділи присвячуються дослідженню діяльності об'єкта, а також здійснення практичного аналізу. Кожен розділ, на відміну від підрозділів, слід починати з нової сторінки.

В ході написання тексту студент може використовувати визначення або інформацію, взяту з навчальних посібників. В цьому випадку йому обов'язково треба вказати виноски джерел, з яких була запозичена дана інформація. Виноски легко вставити з меню на панелі інструментів. Для початку слід встановити курсор у кінці потрібної фрази. Потім вибрати на панелі інструментів слово: «вставка», «посилання», «виноска» і натиснути по кожному з них лівою клавішею миші. Програма сама вставить і пронумерує виноски в порядку їх перерахування. Тому, скільки б посилань ви не використовували, не турбуйтеся про правильність їх нумерації.

Всі таблиці і графіки, використані в тексті, містять заголовки і нумеруються. Якщо ви використовували малюнки, то під ними слід надписати скорочене слово «рис.» і вказати його номер. Наприклад, Рис. 1.1.1., що означає малюнок 1 розділу 1 підрозділу, 1 за рахунком з усіх малюнків, які представлені в звіті.

Завершення основної частини неможливо уявити без написання висновку. Це підсумкова частина всієї роботи. У ній містяться висновки і пропозиції автора. Обсяг висновку становить 2-3 сторінки. Наприкінці висновку автор повинен проставити дату здачі звіту і підпис.

Після написання висновку іде оформлення списку літератури. Чим більше джерел вкаже студент, тим краще. Для написання звіту повинно бути використано 25-35 джерел, в тому числі і он-лайн джерела.

Спочатку слід вказувати перелік законодавчих актів, розпоряджень та інших правових документів. Потім перелік навчальних і методичних посібників, друкованих видань та веб-сайтів. Якщо для складання звіту була використана іноземна література, то вона зазначається також у алфавітному порядку, але після переліку навчальних посібників російською мовою. Список, викладеної літератури, повинен бути пронумерований.

Закінчення оформлення звіту відбувається після вкладення додатків до звіту і щоденника з практики. Додатки не нумеруються. На кожному новому додатку в правому верхньому кутку зазначається слово - Додаток і його номер за рахунком, припустимо 1 або А. У додатках міститься додаткова інформація по досліджуваній темі та виробничому об'єкту.

На цьому оформлення звіту можна вважати закінченим.
Категория: Новости сайта | Просмотров: 1791 | Добавил: Lisa | Рейтинг: 0.0/0