Главная » Новости сайта
1 2 »
Значение решения задач:
- практическое применение теоретического материала 
- средство контроля и самоконтроля, что развивает навыки самостоятельной работы
- помогает определить степень усвоения знаний и умений и их использования на практике;
- позволяет выявлять пробелы в знаниях и умениях и разработать тактику их устранения.
- прекрасный способ осуществления связи химической науки с жизнью.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 760 | Добавил: Lisa | Дата: 08 Июл 2014

Дипломний проект повинен обов'язково знаходитися в окремій папці. Крім самої роботи в ньому повинні в обов'язковому порядку знаходитися відгуки наукового керівника і рецензента, анотація до диплома російською мовою (можливо - російською та англійською). Також повинен бути прикладений весь ілюстративний матеріал.

На титульному аркуші дипломної роботи необхідно вказати повну назву навчального закладу, факультету, випускаючої кафедри. У центр ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 691 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Яким чином краще та правильніше оформити практичну роботу?

Відповідно до вимог ГОСТу, обсяг звіту по практиці не повинен перевищувати 35-45 сторінок друкованого тексту. Всі сторінки, окрім титульної сторінки і додатків мають бути пронумеровані.

Інформаційні блоки повинні бути представлені в наступному порядку:

Титульний аркуш
Зміст
Введення
Розділи та підрозділи
Висновок
Список літератури
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 1791 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Перш ніж приступити до написання звіту по практиці, слід уважно ознайомитися із зібраною інформацією. Потім, виходячи з тематики зібраного матеріалу, необхідно скласти план, який згодом увійде в основу змісту звіту. У плані необхідно чітко розписати, з яких розділів і підрозділів буде складатися звіт. Це допоможе визначити послідовність викладу теоретичної інформації і практичного матеріалу, а також структуру звіту.

В звіті виклад теоретичного мат ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 676 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Після проходження будь-якого типу студентської практики (навчальної, виробничої, переддипломної) потрібно скласти звіт. Цей документ буде підтвердженням практичної роботи і основою формування оцінки за практику. Зазвичай, щоб скласти звіт по практиці, потрібно зібрати і проаналізувати інформацію про підприємство, розглянути структуру і розпорядок роботи організації, в якій проходить практику студент, скласти календарний план і описати практичну діяльність.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 711 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

План виконання курсової роботи важливий.
Правильно виконаний і продуманий план допомагає економити час. План курсової роботи допомагає систематизувати знання в області написання курсової роботи і розкласти все по поличках.

Для початку, необхідно визначитися з тематикою курсової роботи. Вибравши відповідну тему, сформулювавши мету і завдання курсової, ознайомтеся з колом питань, які ви будете освітлювати.

До речі, існує два види ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 662 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Виноски в курсовій роботі (в ряді інших типів письмових робіт) - це зазначення джерела цитування. Вони є обов'язковою частиною змісту курсової і будь якої академічної роботи.

Оформляються виноски в курсовій роботі інтервалом 1.0 і шрифтом на 3-4 одиниці менше основного тексту.
Виноски повинні включати номер від початку роботи, опис джерела, звідки взята цитата в тексті, номер сторінки джерела.
Розрізняють короткий і повний опис вин ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 1712 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Список літератури - це кульмінаційна частина будь-якої навчальної роботи. Він містить у собі всі джерела літератури, які мають відношення до виконаної роботи.

Згідно ГОСТу, список літератури повинен мати алфавітний порядок. Цей порядок може вибудовуватися на підставі ПІБ творців книг, а може на підставі заголовків джерел. Алфавітне розташування списків літератури витримується аналогічно з розташуванням карток в алфавітному каталозі бібліотек.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 636 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Ось приблизний план написання доповіді:

Титульний аркуш.
Зміст (послідовно вказуються назви пунктів та сторінки початку кожного пункту).
Вступ (формулюється суть проблеми дослідження, обґрунтовується вибір теми, визначається значущість і актуальність теми, вказується мета і завдання доповіді).
Основна частина (кожен розділ розкриває досліджуване питання).
Висновок (підводяться підсумки по темі доповіді).
Список викори ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 660 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Доповідь - вид самостійної науково-дослідної роботи, де розкривається суть досліджуваної проблеми та наводяться різні точки зору, а також власні погляди на неї.

Останнім часом дуже популярним методом написання доповіді стає її скачування з інтернету. Знайшовши необхідне - скопіював, вставив, відредагував і все. З задоволеним обличчям несеш викладачеві. І часто бувають такі ситуації, що тебе викликають, ти виходиш і не можеш зв'язати два слова, ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 787 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

1-10 11-13