Добро пожаловать!
На этом сайте вы найдёте правила оформления работ, узнаете новости образования, сможете ознакомиться с готовыми контрольными и сделать заказ на выполнение работы по интересующей вас тематике.
1 2 »
Значение решения задач:
- практическое применение теоретического материала 
- средство контроля и самоконтроля, что развивает навыки самостоятельной работы
- помогает определить степень усвоения знаний и умений и их использования на практике;
- позволяет выявлять пробелы в знаниях и умениях и разработать тактику их устранения.
- прекрасный способ осуществления связи химической науки с жизнью.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 760 | Добавил: Lisa | Дата: 08 Июл 2014

Законом буде скасовано ступінь кандидата наук. Буде встановлено кілька ступенів підготовки у ВНЗ: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук.

Функціонування Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти буде незалежним та саморегульованним. Вона буде формувати вимоги що до забезпечення якості освіти. Членами цього агентства будуть всі ВНЗ. 

У ВНЗ буде діяти студентське самоврядування. Воно пови ... Читать дальше »
Категория: Новости в мире | Просмотров: 691 | Добавил: Lisa | Дата: 01 Июл 2014

Дипломний проект повинен обов'язково знаходитися в окремій папці. Крім самої роботи в ньому повинні в обов'язковому порядку знаходитися відгуки наукового керівника і рецензента, анотація до диплома російською мовою (можливо - російською та англійською). Також повинен бути прикладений весь ілюстративний матеріал.

На титульному аркуші дипломної роботи необхідно вказати повну назву навчального закладу, факультету, випускаючої кафедри. У центр ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 690 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Яким чином краще та правильніше оформити практичну роботу?

Відповідно до вимог ГОСТу, обсяг звіту по практиці не повинен перевищувати 35-45 сторінок друкованого тексту. Всі сторінки, окрім титульної сторінки і додатків мають бути пронумеровані.

Інформаційні блоки повинні бути представлені в наступному порядку:

Титульний аркуш
Зміст
Введення
Розділи та підрозділи
Висновок
Список літератури
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 1790 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Перш ніж приступити до написання звіту по практиці, слід уважно ознайомитися із зібраною інформацією. Потім, виходячи з тематики зібраного матеріалу, необхідно скласти план, який згодом увійде в основу змісту звіту. У плані необхідно чітко розписати, з яких розділів і підрозділів буде складатися звіт. Це допоможе визначити послідовність викладу теоретичної інформації і практичного матеріалу, а також структуру звіту.

В звіті виклад теоретичного мат ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 676 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Після проходження будь-якого типу студентської практики (навчальної, виробничої, переддипломної) потрібно скласти звіт. Цей документ буде підтвердженням практичної роботи і основою формування оцінки за практику. Зазвичай, щоб скласти звіт по практиці, потрібно зібрати і проаналізувати інформацію про підприємство, розглянути структуру і розпорядок роботи організації, в якій проходить практику студент, скласти календарний план і описати практичну діяльність.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 711 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

План виконання курсової роботи важливий.
Правильно виконаний і продуманий план допомагає економити час. План курсової роботи допомагає систематизувати знання в області написання курсової роботи і розкласти все по поличках.

Для початку, необхідно визначитися з тематикою курсової роботи. Вибравши відповідну тему, сформулювавши мету і завдання курсової, ознайомтеся з колом питань, які ви будете освітлювати.

До речі, існує два види ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 661 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Виноски в курсовій роботі (в ряді інших типів письмових робіт) - це зазначення джерела цитування. Вони є обов'язковою частиною змісту курсової і будь якої академічної роботи.

Оформляються виноски в курсовій роботі інтервалом 1.0 і шрифтом на 3-4 одиниці менше основного тексту.
Виноски повинні включати номер від початку роботи, опис джерела, звідки взята цитата в тексті, номер сторінки джерела.
Розрізняють короткий і повний опис вин ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 1712 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Список літератури - це кульмінаційна частина будь-якої навчальної роботи. Він містить у собі всі джерела літератури, які мають відношення до виконаної роботи.

Згідно ГОСТу, список літератури повинен мати алфавітний порядок. Цей порядок може вибудовуватися на підставі ПІБ творців книг, а може на підставі заголовків джерел. Алфавітне розташування списків літератури витримується аналогічно з розташуванням карток в алфавітному каталозі бібліотек.
... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 636 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

Ось приблизний план написання доповіді:

Титульний аркуш.
Зміст (послідовно вказуються назви пунктів та сторінки початку кожного пункту).
Вступ (формулюється суть проблеми дослідження, обґрунтовується вибір теми, визначається значущість і актуальність теми, вказується мета і завдання доповіді).
Основна частина (кожен розділ розкриває досліджуване питання).
Висновок (підводяться підсумки по темі доповіді).
Список викори ... Читать дальше »
Категория: Новости сайта | Просмотров: 660 | Добавил: Lisa | Дата: 22 Июн 2014

1-10 11-17